Incoterms 2010 tarneklauslid

Incoterms 2010 tarneklauslid

Tähelepanu: avaneb uues aknas. PDFPrindiSaada link

Kaubandustehingute sõlmimisel on aegade jooksul kujunenud välja enamkasutatavad lepingutingimused. Nende põhjal on Rahvusvaheline Kaubanduskoda (ICC) välja töötanud tarneklauslid e. Incoterms. Nende kasutamine ei ole kohustuslik, Incoterms tingimused hakkavad kehtima siis, kui müüja ja ostja omavahel nii kokku lepivad, see lihtsalt hõlbustab väliskaubandustehingute sõlmimist. ICC Incoterms on tuntud üle maailma.

 

E-rühm - Järele tuldud
EXW EX Works ( ... named place)
Hangitud tehasest (… nimetatud koht)
F-rühm - Põhivedu tasumata
FCA Free Carrier (...named place)
Franko vedaja (…nimetatud koht)
FAS Free Alongside Ship (... named port of shipment)
Franko laeva kõrval (… nimetatud lastimissadam)
FOB Free On Board (... named port of shipment)
Franko laeva pardal (…nimetatud lastimissadam)
C-rühm - Põhivedu tasutud
CFR Cost and Freight (... named port of destination)
Hind ja prahiraha (… nimetatud sihtsadam)
CIF Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
Hind, kindlustus ja prahiraha (… nimetatud sihtsadam)
CIP Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination)
Vedu ja kindlustus makstud kuni (… nimetatud sihtkoht)
CPT Carriage Paid To (... named place of destination)
Vedu makstud kuni (… nimetatud sihtkoht)
D-rühm - Kohale toodud
DAP Delivered At Point (... named place of destination)
Tarnitud kohale (… nimetatud sihtkoht)
DAT Delivered At Terminal (... named place of destination)
Tarnitud terminalis (… nimetatud sihtkoht)
DDP Delivered Duty Paid (... named place of destination)
Tarnitud, toll tasutud (… nimetatud sihtkoht)

 

Hind, kindlustus ja prahiraha (… nimetatud sihtsadam)