FCA

FCA

Tähelepanu: avaneb uues aknas. PDFPrindiSaada link

Müüja on oma tarnekohustuse täitnud, kui ta on andnud kauba üle ostja poolt määratud vedajale eelnevalt nimetatud kohas või punktis ning täitnud kõik ekspordi-tolliformaalsused kui need on vajalikud.

Incoterms 2000 puhul on uuendusena täpselt määratletud osapool, kes kannab kauba laadimisega seotud kulud ja riskid.

FCA puhul eristatakse kahte võimalikku tarnekohta:

- Kui kaup tarnitakse müüja territooriumil, peab müüja kauba ostja poolt määratud veovahendile peale laadima ja kandma sellega seotud kulud ja riskid.

- Kui kaup tarnitakse väljaspool müüja territooriumi, peab müüja andma kauba ostja poolt määratud vedaja või teise isiku käsutusse müüja veovahendilt mahalaadimata kujul.
Kui täpset punkti, kus toimub kauba üleandmine vedajale, pole kokku lepitud, siis võib müüja ise valida nimetatud koha piires selle punkti. Tarneklausli tähise järele märgitud kohaks võib olla ükskõik milline koht müüja maal, milles pooled on kokku leppinud, ka müüja territoorium.