Rahvusvahelised autoveod

19. sajandi lõpus esimest korda kokku pandud auto on muutunud tähtsaks osaks meie elust. See on viinud paljude kvalitatiivsete muutusteni nii majandus- kui sotsiaalsfääris. Maanteetransport on sotsiaalses ja majanduslikus mõttes levinuim transpordiviis kõikides maailma riikides. See on ka transpodriteenuste pakkujate seas populaarseim, kuna selle eeliseks on kauba peale- ja mahalaadimise kiirus, kauba kaitstus, mobiilsus, usaldusväärsus ning teenuse suhteliselt soodne hind.Justnimelt seetõttu on maismaatransport nii levinud rahvusvaheliste kaubavedude puhul. Eriti eelistatakse maismaatransporti hinnaliste kaupade veol. Sellisel juhul on veokijuht see, kes toimetab kauba saatjalt saajani. Lisaks sellele on maanteetranspordi eeliseks teiste transpordiliikide ees selle kiirus. Keskmine tarnekiirus on maanteetranspordi puhul 16 km/h, raudteetranspordi puhul 8 km/h ja meretranspordi puhul 4 km/h. Selle sisse on arvestatud tollile ning muudele vajalikele protseduuridele kuluv aeg.

Ettevõte Jupiter Plus on juba aastaid tegelenud rahvusvahelise transpordida. Me pakume erinevate maanteetranspordi vahendite näol kõiki transpordi- ja ekspedeerimisteenuseid ning peale kindlustunde garanteerime me kliendile ka parima hinna ja kvaliteedi suhte.

Meie ettevõttel on oma kaasaegne veoautopark ning lisaks transpordile kui sellisele hoolitseme me selle eest, et vajalikud transiididokumendid, kindlustus ning teised juriidilised kauba saatedokumentid oleksid korras. Meie kogenud firmajuhid optimiseerivad tarnemarsruudi ja -tingimused. Nad kontrollivad ja jälgivad tarneprotsessi kogu selle vältel, sealjuures üritades vähendada traspordikulusid. Tänu satelliit- ja mobiilsidele on Teil võimalik saada iga hetk täpset infot oma kauba asukoha kohta.

Meie ettevõte teostab rahvusvahelisi autovedusid järgmistel prioriteetsetel suundadel:

  • Ida- ja Lääne-Euroopa riigid
  • Skandinaavia ja Baltimaad
  • Lähis-Ida riigid
  • SRÜ riigid
Rahvusvahelistel autovedudel kasutatakse tenthaagiseid ja poolhaagiseid mahuga 60-120 m3, samuti konteinereid ning külmutuskonteinereid. Veod sisaldavad endas järgmisi teenuseid:

  • rahvusvahelised veod mistahes maailma riigist
  • peale ja mahalaadimistööd, kauba konsolideerimine, hoiustamine
  • erinevad laondusteenused, nagu näiteks sorteerimine, pakendamine, märgistamine jne.
  • tollivormistus
  • täiendav kindlustus
  • kaks veokijuhti, et ei peaks kiiresti kohaletoimetamist vajava kauba transportimisel vahepeatusi tegema

ja palju muud.

Tänu rohkem kui 20-aastasele kogemusele rahvusvahelise maanteetranspordi turul, on meie ettevõte omandanud suured praktilised kogemused selles vallas ning me oleme võimelised toime tulema ükskõik mis raskusastme ülesannetega. Oma töös juhindume me parimast rahvusvahelisest kogemusest transpordi vallas, hindame oma kliente ning orienteerume pikaajalisele partnerlusele. Seetõttu on individuaalne lähenemine ning eetika- ja professionaalsuse normidest rangelt kinnipidamine lahutamatu osa meie tööst.

Usaldades oma kaba meie kätesse, võite olla kindlad meie personali ning transpordivahendite usaldusväärsuses.